Regels:

Als lid van Trefpunt de Berg heeft men zich aan enige regels te houden. Vandaar dat we een huishoudelijk reglement en aansprakelijkheidsregels hebben.

 

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Algemene zaken:

 • Het gebouw is een verenigingsgebouw. Deze dient dus toegankelijk te zijn voor alle leden van de vereniging.
 • In de maanden september t/m augustus kunnen de leden gebruik maken van het gebouw voor activiteiten waarvoor zij zich hebben aangemeld.
  In de maanden juli en augustus kunnen zij gebruik maken van de dinsdagavond, de woensdagmorgen en de donderdagavond. De overige dagen zijn dan voor de leden afdeling speeltuin.
 • Persoonlijke bezittingen dienen meegenomen te worden naar huis.
  Voor iedere groep geldt een opruimplicht. De zaal dient voor het weekend van persoonlijke
  spullen leeg te zijn. De verantwoordelijke personen zorgen aan het eind van de avond voor:
  een opgeruimd gebouw.
  voeren controle uit of alle apparatuur is uitgeschakeld, sluiten het gebouw en terrein.
  dat de nooduitgangen niet worden geblokkeerd, dus geen tafels en stoelen voor de deuren.
 • Het bestuur stelt zich niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan uw eigendommen
 • Er geldt een algeheel rookverbod in het gebouw.
 • Beneden de 18 jaar wordt er geen alcohol verstrekt.
 • Gebruik van alcohol in de speeltuin is niet toegestaan.
 • Sleuteluitgifte is geregistreerd via de sleutellijst. Deze lijst wordt beheerd door de coördinator klussengroep.
 • Motorvoertuigen dienen bij aankomst en vertrek stapvoets te rijden en moeten worden geparkeerd in de daarvoor bestemde vakken.
 • Fietsen, bromfietsen dienen onder de afkapping te worden gestald.
 • Toegangsweg vrijhouden i.v.m. calamiteiten

.Financiële zaken

 • Verkoop van goederen is alleen toegestaan indien de opbrengst ten goede komt
  aan de vereniging.
 • De baropbrengsten dienen te worden ingevuld door de bardienst medewerker en
  in het daarvoor bestemde depot te worden gedropt. Baropbrengsten mogen niet worden gebruikt
  voor andere doeleinden.

Lidmaatschap

 • Voor informatie omtrent het lidmaatschap kan men terecht tijdens één van de activiteiten of via
  e-mail aan het secretariaat@trefpuntdeberg.nl
 • Het verenigingsjaar loopt van 1-1 t/m 31-12. Opzeggen lidmaatschap dient te gebeuren voor het eind van het kalenderjaar. U kunt dit aangeven bij uw contactpersoon of via de mail bij het secretariaat.
 • Er volgt geen restitutie bij opzeggen tijdens het verenigingsjaar.
 • Wij werken alleen nog met automatische incasso.

 

IN ALLE GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST HET BESTUUR

Het bestuur Trefpunt de Berg - Neede, juni 2020


Aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid en regels in de gebouwen van Trefpunt de Berg

We willen graag dat iedereen met plezier zijn of haar activiteiten kan ontplooien, daarom gelden de volgende regels:

 • Het betreden van onze gebouwen is op eigen risico.
 • Plezier hebben staat centraal. Daarom houden wij rekening met elkaar.
 • Volg bij calamiteiten ten alle tijden de aanwijzingen van medewerkers van Trefpunt de Berg op.
 • Parkeer uw auto netjes op de parkeerplaats of uw fiets onder de overkapping.
 • Hou de gebouwen schoon! Doe afval dus in de afvalbakken. Ruim eventuele gemorste drank, gebroken servies direct op.
 • Ruim alle benodigdheden nodig voor de activiteiten weer netjes op.
 • Achter de bar hebben alleen bevoegde personen toegang.
 • Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcohol houdende dranken verstrekt.
 • Bij activiteiten van volwassenen en jonge kinderen mag geen alcohol worden geschonken.
 • Het is verboden om te roken op alle plekken in de gebouwen.
 • Vernielingen en/of beschadigingen kun je melden bij het bestuur van Trefpunt de Berg. Schade zal worden verhaald.
 • Pas goed op uw spullen Trefpunt de Berg en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan uw eigendommen.
 • Sluit na uw activiteiten het gebouw en de toegangspoort weer af. Kijk eerst nog even of alle gebruikte apparatuur is uitgeschakeld.
 • Buiten de genoemde openingstijden geldt: Verboden toegang voor onbevoegden 461 Wetboek van strafrecht.

Aansprakelijkheid en regels in de speeltuin van Trefpunt de Berg

We willen graag dat iedereen met plezier in onze speeltuin kan spelen, daarom gelden de volgende regels:

 • Speeltuin betreden op eigen risico. De ingang van de speeltuin is op het plein Rutgerinkdijk en niet aan de Bergstraat.
 • Spelen, lol hebben en lachen staat centraal.
 • Spelen doe je samen. In de speeltuin houden wij rekening met elkaar. Schelden, schoppen, pesten en slaan mag niet.
 • Je moet ten alle tijden aanwijzingen van medewerkers van Trefpunt de Berg in de speeltuin opvolgen.
 • Je fiets kan je netjes stallen op zij van de boekenmarkt.
 • Gebruik de toestellen waarvoor ze bedoeld zijn.
 • Houdt de speeltuin schoon! Doe afval dus in de afvalbakken die te vinden zijn op het terrein.
 • Vernielingen en/of beschadigingen kun je melden bij de medewerkers van Trefpunt de Berg. Schade zal worden verhaald op de daders. Ouders/ verzorgers zijn en blijven verantwoordelijk voor de daden van hun minderjarige kinderen.
 • In de speeltuin mogen geen gemotoriseerde voertuigen komen.
 • Pas goed op je spullen Trefpunt de Berg en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan je eigendommen. Neem daarom geen telefoons, iPad e.d. mee.
 • Buiten de genoemde openingstijden geldt: Verboden toegang voor onbevoegden 461 Wetboek van strafrecht.