Trefpunt de Berg opent op zaterdag 27 maart 2021 weer haar poorten van de speeltuin.
Met goedkeuring van de gemeente Berkelland die ons Corona Protocol voor de speeltuin goedkeurde. Dit betekent dat we volgens dat protocol gaan werken. Download en bekijk het volledige protocol. Hieronder staan de belangrijkste richtlijnen omschreven.

 

Binnen activiteiten
Binnenactiviteiten zijn op  weer toegestaan in Trefpunt de Berg,  is onderstaand protocol van kracht.

 

Download het Protocol of zie hieronder de volledige versie

 

Corona protocol Speeltuin Trefpunt de Berg Neede 2021

 

Regels:

 • Geen maximum van kinderen tot en met 17 jaar mogen met elkaar buitenspelen. Er geldt voor deze leeftijd geen afstand beperkingen.
 • Voor volwassenen geldt blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Voor volwassenen die de kinderen begeleiden in de speeltuin gelden de regels wat betreft groepsvorming en de veilige afstandsnorm 1.5 meter.
 • De ingang ligt aan de Rutgerinkdijk ( grote poort), de Uitgang ligt aan de bergstraat.

 

 • De speeltuin is open op de volgende dagen:

* Maandag-Dinsdag gesloten

*Woensdag-t/m vrijdag geopend van 14:30 tot 16:30

*Zaterdags geopend van 13:30 tot 16:30

*En in alle vakanties zijn we geopend van 13:30 tot 16:30

 

 • Er is een vaste groep met oppassers aanwezig. 
 • De toegang voor niet leden bedraagt € 1,00 gepast betalen (het geld op een bordje leggen).
 • Geen zandbak spullen (scheppen en emmers) deze gaan te veel hand in hand.
 • Verkoop van eten/ drinken is toegestaan in verpakte vorm. (gepast betalen)
 • Kinderen en ouders die niet gezond zijn verkoudheidsklachten en dergelijke blijven thuis!!

 

Hygiëne

Bij binnenkomst de handen wassen en drogen met een papieren doekje, en bij de tafel de handen ontsmetten met desinfectiemiddel. Oppas zorgt hier dat de afstand aan tafel 1.5 meter is.

Bij het sluiten van de speeltuin zorgt de oppas ervoor dat alles (tafel toestellen, toiletten , deurklinken kranen etc.) schoon wordt gemaakt met desinfectiemiddel.

 

Algemeen:

De bevoegdheid ligt bij de oppassers. Deze kunnen optreden in geval niet gehouden aan de 1,5 meter plicht en eventuele andere zaken.

Met A4 tjes worden de kinderen en ouders op de hoogte gehouden wat wel en niet mag.

 

Activiteiten voor ouderen

PROTOCOL 
Binnenactiviteiten zijn op dit moment niet toegestaan in Trefpunt de Berg
per 1 januari 2021, mochten de maatregelen versoepeld worden in de toekomst dan is onderstaand protocol tot nader bericht weer van kracht.

 • Locatie: Bergstraat 63A  7161 EH   Neede
 • Contactpersoon: Marieke Knol
 • E-mailadres: secretariaat@trefpuntdeberg.nl
 • Datum en versie protocol: 2 juni 2020 versie 003

Dit protocol kent diverse activiteiten waarbij voor elke activiteit wordt beschreven hoe de richtlijnen zijn. Het protocol start met een algemene richtlijn die voor alle onderdelen geldig zijn.  Opmerking; Trefpunt de Berg heeft alleen vaste leden die lid zijn van een bepaalde activiteit. Alle leden zijn bekend met het gebouw alsook de parkeer en stallingsmogelijkheden.  Het gebouw is alleen open voor één bepaalde activiteit. Maximaal mogen zich er 30 personen bevinden in het gebouw. In het gebouw en bij de toiletten hangen posters hoe u dient te handelen.

Het kan zijn dat niet alle activiteiten beschreven zijn, in dat geval kunnen zij niet deelnemen,  wel kan dit later worden toegevoegd aan dit protocol.

De volgende activiteiten worden ondernomen in ons gebouw :

 • Algemeen (geldend voor alle activiteiten)
 • Bestuursvergadering  
 • Biljarten  
 • Bridge  
 • Houding en beweging  
 • Country Line Dancing   
 • Dansgroep  
 • Contactavond Biljarten 

De regels van het protocol:

Protocol algemeen:  (geldt voor alle activiteiten dus voor iedereen)

De coördinator opent de poort en het gebouw. De ingang is aan de Bergstraat 63A. Bent u met de auto dan deze parkeren op onze parkeerplaats, u stapt pas uit als de ruimte vrij is, anders wacht u totdat uw voorganger is uitgestapt en het gebouw betreed. Voor fietsers geldt dat zij hun fiets stallen in de overkapping en dragen zorg voor 1,5 meter afstand. Is men lopend dan houdt u zich aan de 1,5 meter norm.

Garderobe:

In verband met de beperkte ruimte in onze garderobe en dat daarom de 1,5 norm niet toepasbaar is, neemt een ieder zijn jas mee om deze om zijn stoel te hangen. Bij het verlaten van de zaal geeft een ieder elkaar de ruimte, dus niet met zijn allen jas aan en vertrekken.

Zo gaan we met elkaar om:                                                           

Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar.  Als je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, blijf je thuis.

Hygiëne:

Bij de ingang reinigt u uw handen met een handgel die door het Trefpunt beschikbaar wordt gesteld. Daarna meldt u zich bij de coördinator die de leiding heeft, deze geeft aan waar men plaats neemt en hoe de activiteit plaats vindt. U kunt het toilet alleen gebruiken voor een plas, grotere behoefte moet u thuis doen. Als u het toilet verlaat reinigt u de handen met handgel en reinigt het toiletdeksel en de deurklink (buiten en Binnen) met  desinfectans maak droog met papier doekje welke u in de afvalcontainer op gang gooit. Alleen het invaliden toilet en het urinoir kunnen gebruikt worden. Na afloop moeten de gebruikte tafels stoelleuningen worden gereinigd met een reinigingsmiddel.

Schoonmaak:

De leden van een activiteit stellen een rooster samen voor het opruimen van de gebruikte spullen het ontsmetten van stoelen, tafels, deurkrukken en ander dergelijk materiaal die met handen zijn aangeraakt.

Verlaten van het gebouw:

Bij het eindigen van de activiteit gaat men direct huiswaarts, blijf niet hangen voor de gezelligheid. Verlaat het gebouw 1 voor 1 end houdt 1,5 meter afstand. Geef die personen de ruimte om in te stappen en stap daarna zelf in uw voertuig, dat geldt ook voor fietsers en lopers.  De coördinator zorgt er voor dat het gebouw en de poort  worden afgesloten.

Horeca:

Het is toegestaan om koffie of thee te zetten in de daarvoor bestemde apparatuur. Koffie of theekannen zijn niet toegestaan. Melk in melkcups en suiker in suikerzakjes. Er wordt per rooster een barman/vrouw  aangewezen, alleen deze persoon mag de bar bedienen, andere personen mogen niet achter de bar komen. De barman/vrouw maakt ook het gebruikte materiaal schoon.

Protocol bestuursvergadering:

 • Alle tien de leden hebben kennis genomen van de punten die onder algemeen zijn beschreven en handelen daarnaar.
 • De vergadering vindt plaats in de grote zaal, hier is een opstelling gemaakt van tafels waarmee de 1,5 meter gegarandeerd is.
 • Horeca wordt door twee aangewezen personen uitgevoerd met 1,5 meter afstand.
 • De voorzitter bepaald verder het beleid volgens de richtlijnen van het RIVM.

 

Protocol biljarten:

Alle leden hebben kennis genomen van de punten die onder algemeen zijn beschreven en handelen daarnaar.

De coördinator heeft de leiding.

De leden (spelers) hebben een vaste plaats in de wachtruimte(zie plattegrond). Alle spelers nemen voordat er begonnen wordt hun vaste plaats in.

De coördinator geeft aan wie de spelers aan de biljarttafels zijn en geeft aan wie de officials zijn.

Spelers houden afstand van elkaar en geven elkaar de ruimte..

Van de personen die hebben gespeeld nemen 2 personen plaats aan de wedstrijdtafel. De twee mensen die aan de wedstrijdtafel zaten nemen hun vaste plaats in de wachtruimte weer in. Scheidsrechters zijn niet nodig de spelers geven zelf hun caramboles door naar de wedstrijdtafel. Als speler 1 speelt dan zit speler 2, dat geldt ook voor spelers 3 en 4. Dus de speler die niet speelt zit en staat niet.

Geef elkaar voldoende ruimte voor het pakken en opbergen van uw spelersattributen, denk er aan 1,5 meter. Na afloop worden de biljartballen schoongemaakt en ook de houten biljartranden.