Lid worden:

De contributies voor Trefpunt de Berg zijn in twee categorieën verdeeld.

  • 1 Voor de binnenactiviteiten (Het Trefpunt)
  • 2 Voor de buitenactiviteiten (Speeltuin)

De looptijd voor deze contributies zijn 1 januari t/m 31 december van het jaar.

  • 1 contributie voor Het Trefpunt bedraagt     € 27,50 per jaar per persoon
  • 2 contributie voor de Speeltuin bedraagt      € 22,50 per jaar per gezin

Om lid te kunnen worden moet het aanmeldingsformulier en het Sepa formulier volledig worden ingevuld. Onderaan deze pagina vindt u een downloadknop voor beide formulieren. de formulieren kunnen worden ingeleverd bij het secretariaat of één der bestuursleden. Contributie kan alleen per incasso worden geïnd hiervoor geeft u toestemming op het Sepa formulier. Voor de binnenactiviteiten wordt per activiteit een aparte contributie gerekend.  De activiteitsgroepen zijn zelfstandige groepen en hebben hiervoor hun eigen regels.

Opzeggen lidmaatschap:

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzeggen lidmaatschap moet voor het einde van het lopende jaar geschieden. Niet op tijd opzeggen betekent nog tot aan het einde van het jaar lid en dus betalen.

Stuur een e-mail voor opzegging naar secretariaat@trefpuntdeberg.nl of per post naar Trefpunt de Berg,  Bergstraat 63a, 7161 EH   Neede.

Vul beide formulieren het aanmeldingsformulier en het Sepa formulier in.