Contact maken tijdens spelen.

Er wordt nu gebiljart (onderdeel van het biljarten TDB) en gejokerd. Deze activiteit is nog in ontwikkeling en biedt nog veel plaats voor meer kaartspelen, sjoelen, dammen en schaken.

De gezichten van deze activiteit.

Deze activiteit wordt begeleid door de volgende personen:

Gastheer

Samen met jullie maak ik er graag een gezellige dag van.

Wil je ook graag helpen?

Graag ontvangen wij dan bericht van je!

Elke donderdag vindt er een contactavond plaats van 19.00 t/m 23.00 uur.

Er wordt nu gebiljart (onderdeel van het biljarten TDB) en gejokerd. Voor het biljarten is contributie verschuldigd (zie onder Biljarten). Deze activiteit is nog in ontwikkeling en biedt nog veel plaats voor meer kaartspelen, sjoelen, dammen en schaken. Dus geef u op als lid voor deze contactavond.

Contactpersoon: Bertie Busch
E-mail: lbbusch1959@kpnmail.nl

Algemene informatie over alle activiteiten verkrijgbaar via e-mail info@trefpuntdeberg.nl

Wat wij graag aan je vertellen.

There is no content in the NextGEN album: "Contactavond"!